onsdag 18 februari 2015

Elevexempel: medelhavsvärldens antika kulturer

Här kommer sex goda elexexempel hämtade från den senaste kunskapskontrollen och resonemangsfrågan som skulle lösas skriftligt. Exemplen den här gången är utan bedömning och kommentarer av mig. Tryck här för att komma vidare!

måndag 16 februari 2015

Delprov 2

Nästa kunskapskontroll, på antikens Grekland, kommer att vara fredag den 6 mars.

Instuderingsfrågor med era svar:

Nedan följer den resonemangsfråga som du ska förbereda dig på att besvara denna gång:

Demokratin har lockat människor i över 2000 år. Vad är demokratins grundtanke och varför tror du att den är så lockande?Jämför den antika grekiska demokratin i Aten med en modern demokrati, vilka likheter och vilka skillnader finns det?

onsdag 11 februari 2015

Resultat delprov 1

Nu ska resultatet på delprov 1, delen med flervalsfrågor, finnas i din inkorg. Du kan se resultatet genom att logga in på din mejl: http://mail.blommensbergsskolan.se

Ditt användarnamn är: förnamn.efternamn@blommensbergsskolan.se

onsdag 4 februari 2015

Förstå kunskapskravet: Nyanserade resonemang och komplexa samband

Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är några av kunskapskraven i samhällskunskap, historia, religion och geografi för årskurs 9. På utvecklingssamtalet var det många som ställde frågor om just detta.

När du resonerar om något innebär det att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting. När du beskriver komplexa samband gör du det genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop.

Orka plugga är en sajt om studieteknik för högstadieelever som just nu tas fram av UR. Dom har producerat en film med flera goda exempel som beskriver hur man kan ska gå tillväga rent praktiskt.

Antikens Grekland - stora civilisationer (film)

Här kommer länken till filmen om antikens Grekland. Klicka här för att komma vidare till filmen!

tisdag 3 februari 2015

tisdag 27 januari 2015

Kunskapskontroll fredag 6/2

Fredagen den 6 februari är det dags för den första kunskapskontrollen. Provet består av flervalsfrågor, baserade på dom instuderingsfrågorna som du har arbetat med.

  • Egypten - faraoernas floddal s. 16-18
  • Fenicierna - sjöfarare och skriftspråkets spridare s. 19
  • Judarna - enda folket med en enda gud s. 20
  • Mesopotamien - landet mellan floderna s. 21-23