måndag 24 november 2014

Besök i Gröndals kyrka

Påminnelse om att vi besöker Gröndals kyrka den här veckan. Kom i tid!
 • 7A tisdag 25/11 kl. 08.30-09.30
 • 7D fredag 28/11 kl. 08.30-09.30
 • 7C fredag 28/11 kl. 09.45-11.55
 • 7B fredag 28/11 kl. 11.40-12.50
Grondalskyrka

torsdag 20 november 2014

Kristendomens grunder (film)

Två klipp som går igenom kristendomens grunder.
Filmerna är gjorda av SO-läraren Göran Strömberg.

tisdag 18 november 2014

Instuderingsfrågor med sidhänvisningar

 1. Vem var Jesus? (s. 86-95)
 2. Vart föddes Jesus? (s. 86-87)
 3. Nämn några orsaker till att Jesus fick många fiender. (s. 92)
 4. Vilken är den största skillnaden mellan judendom och kristendom? (s. 86-87)
 5. Vilka två delar består den kristna Bibeln av? (s. 86, 95-99)
 6. Berätta kort vad det gamla testamentet handlar om. (s. 86, 95-99)
 7. Berätta kort vad det nya testamentet handlar om. (s. 86, 95-99)
 8. De fyra evangelierna är en viktig del av nya testamentet. De har namn efter de personer som troligtvis skrev dem. Vad hette dessa personer? (s. 95-97)
 9. Jul och påsk är exempel på kristna högtider. Varför är dessa högtider viktiga inom kristendomen? (s. 123-124)
 10. Dopet, konfirmationen och nattvarden är exempel på sakrament, heliga handlingar, inom kristendomen. Varför utför man dessa handlingar? (s. 101, 107, 111, 125)
 11. Vilka är de tre stora kristna riktningarna? (106-117)
 12. I vilka delar av världen har den katolska-, ortodoxa- respektive protestantiska kyrkan störst utbredning? (s. 116)
 13. Vad menas med “treenigheten”? (s. 100)
 14. Det dubbla kärleksbudskapet är en viktig tankegång inom kristendomen. Men vad säger budskapet? (s. 91, 102)
 15. Vad kallas ledaren för den katolska kyrkan? (s. 106-109)
 16. Jesus hade tolv lärjungar, ett slags elever, som följde och lärde sig av honom. Vilket annat ord brukar användas för lärjungar? (s. 90)
 17. Ge några exempel på hur kristendomen har påverkat samhället under olika tider. Har den bidragit till fred eller kanske skapat konflikter och krig?

onsdag 12 november 2014

Viktiga datum och tider

Besök i Gröndals kyrka
7A tisdag 25/11 kl. 08.30-09.30
7B fredag 28/11 kl. 11.40-12.50
7C fredag 28/11 kl. 09.45-10.55
7D fredag 28/11 kl. 08.30-09.30

Kunskapskontroll
7A, 7B, 7C och 7D har kunskapskontroll fredag 5/12. Provet kommer att bestå av flervalsfrågor samt en öppen fråga där du ges möjligheten att utveckla ditt resonemang. Instuderingsfrågor kommer att delas ut i god tid innan.

Redovisning av projektarbeten
7A tisdag 9/12 och torsdag 11/12
7B tisdag 9/12 och fredag 12/12
7C tisdag 9/12 och torsdag 11/12
7D onsdag 10/12 och torsdag 11/12

Observera att på dessa tider ska arbetet vara färdigt och förberett att visas upp inför klassen. Kontrollera att all teknik eller det du kan tänkas behöva vid redovisningen fungerar innan redovisningstillfället.

måndag 10 november 2014

Kristendom HT14

Veckan innan höstlovet smygstartade vi att läsa religion. Nu är vi igång på allvar! Under fem veckors tid, fram till jullovet, kommer vi att arbeta med att undersöka och fördjupa oss inom kristendomen.

Undervisningen under dessa veckor kommer att vara varierad: lärarledda genomgångar, besök i Gröndals kyrka, diskussioner och samtal i helklass och i grupp, grupparbete osv.

Förra veckan gick vi till biblioteket och lånade "Utkik - religion". Om du var borta då går du upp till Janne i biblioteket och lånar den. Vi arbetar med kapitlen "Religionskunskap - att undersöka tro" s. 8-30 och "Kristendom - en världsreligion" s. 82-126.

måndag 6 oktober 2014

Frivillig fördjupningsuppgift

Denna vecka (41) avslutar vi momentet geografi. Efter samråd med klasserna har jag beslutat att fördjupningsuppgiften på sidan 204 är frivillig. Om du siktar på något av de högre betygen rekommenderar jag att du gör uppgiften och lämnar in till mig under vecka 42.

Användbara länkar: